Asian Series ͡ҡȷҧԨԷŷ

ͧ ѹ - ʶҹ ҡ
شʹિѧǧ (The Emperorˈs Cook) .-. 20.15 .  Thai PBS (ͧ3) 6 .. 60
Tiger Mum   Thai PBS (ͧ3) չ 
ҹ ѡ (Hanako And Anne) .-. 17.30 . 13 Family 1 .. 60
Chinese Hero Zhao Zi Long .-. 18.20 .  13 Family չ 13 .. 60
ѡ Ѻ (Hanazakarino Kimitachihe) .-. 20.45 .  13 Family ѹ 6 .. 60
Sound of the Desert   ͪͧ 3 չ
Nirvana In Fire   ͪͧ 3 չ
Hwarang: The Poet Warrior Youth   ͪͧ 3
Saimdang, Memoir of Colors   ͪͧ 3
The Royal Gambler   ͪͧ 3
Flower Of Prison   ͪͧ 3
Empress Ki    ͪͧ 3
ѡԵ (W – Two Worlds Apart) .-. 20.00 . True4U (ͧ24)     
The K2   True4U (ͧ24)    
Cheese in the Trap   True4U (ͧ24)    
Signal   True4U (ͧ24)    
Oh My Ghostes   True4U (ͧ24)    
Remember You   True4U (ͧ24)  
ѵѡ (Diamond Lover)   NOW26 (ͧ26)  չ   
¹ ͧ¨ (Lucky Tianbao) .-. 09.45 . ͧ 8 (Ţ 27) չ  6 .. 60
Թѡ (Drinking Solo)   ͧ 8 (Ţ 27)    
Blade Man   ͧ 28SD  
¹ ҧѧѧ .-. 00.30 .  ѰTV HD (ͧ32)  չ  30 .. 60
Stay With Me   ѰTV HD (ͧ32) չ
Թ§ Ѩлѭҹ (The Master Of The House)   ѰTV HD (ͧ32)  չ 
ʹѤѡ׺ (Chinese Detective)    ѰTV HD (ͧ32)  չ 
ŧѡѧʹ (Singing All Along)    ѰTV HD (ͧ32)  չ 
ͧ͹ ʹ˭ԧ㨷й (The Eldest)   ѰTV HD (ͧ32) 
Double Happiness   ѰTV HD (ͧ32)  չ 
¹ (The Empress Of China) .-. 18.20 . ͧ 33HD չ 1 .. 60
4Ѥ ͻҺ (The Four) .-. 02.20 .  7HD (ͧ35) չ  9 .. 60
MISSING9 ȹҷʹ (Missing 9) .-. 09.45 . 7HD (ͧ35)   13 .. 60
Romance of The Condor Heroes    7HD (ͧ35) չ   
Love Yun Ge From the Desert    7HD (ͧ35) չ   
Tomorrow With You   7HD (ͧ35)  
My Little Lover - Minami Kun No Koibito   7HD (ͧ35)  
Another Miss Oh   7HD (ͧ35)     
Remembering Lichuan   7HD (ͧ35) չ  
Demon Girl
  7HD (ͧ35)
Modern Farmer   7HD (ͧ35)
Marriage Contract   7HD (ͧ35)
Birth of beauty    PPTV HD (ͧ36)     
Yong Pal    PPTV HD (ͧ36)      
Lovers of Music   PPTV HD (ͧ36)      
Beating Again   PPTV HD (ͧ36)     
Unkind Ladies   PPTV HD (ͧ36)     

 

 

 

 

 

Asian Series ͡ҡȷҧк
 ***ѹ-ҵẺҡ
ͧ ѹ - ʶҹ ҡ ˵
ʹ˭ԧ (Here Come Asa!)
- 20.00. TRUE ASIAN SERIES HD 30 .. 60
ǧѡ ǧѹ (Lucid Dream)
- 21.00. TRUE ASIAN SERIES HD 21,27 .. 60
Sniper Standoff - 18.00. TVB Xing He չ(ͧ) 19 .. 60

  

   

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.dramaschedule.com | Administrator